Relation Technologies

Relation Technologies tarjoaa yrityksille valmennusta ja konsultaatiota johtamiseen ja johtajana kehittymiseen, myynnin johtamiseen, muutosjohtamiseen sekä muutosten jalkauttamiseen organisaatioon ja työpaikalle. Yhdistämällä kokemuksemme, akateemisen maailman ja pelillistämisen luomme toimivimmat menetelmät oppimisen tueksi.

Toimivat tavat oppia

Hyödynnämme konsultaatio- ja valmennuspalveluissamme konsepteja jotka pohjautuvat pelillisyyteen ja itse tekemiseen, millä tuetaan omaa oivaltamista ja oppimista. Käyttämämme konseptit ja menetelmät pohjautuvat tutkimuksiin ja teorioihin johtamisesta ja ihmisten käyttäytymisestä.

Simulointi ja pelillistäminen

Hyödynnämme pelillistämisen menetelmiä kaikissa konsepteissamme sekä lähestymistavassamme oppimiseen ja kehittymiseen niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Simuloinnin avulla päästään kauemmas luokkahuoneoppimisesta ja lähemmäs työpaikan todellista maailmaa.